Επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού


ΒΗΜΑ 2 - Το προφίλ μου

string(355) " SELECT a.step2_type as step2, c.pregnant_date, c.pregnant_sex, c.babies, d.step2id, d.babies_date, d.babies_sex, d.babies_clinic, d.babies_name FROM jos_users as b LEFT JOIN jos_lovebaby_users as a ON a.username = b.username LEFT JOIN jos_lovebaby_step2 as c ON c.userid = a.id LEFT JOIN jos_lovebaby_babies as d ON d.step2id = c.id WHERE b.id = '0' " Array ( )

ΒΗΜΑ 3 - Η ενημερωσή μου

 
Database Error: Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τη βάση δεδομένων:Could not connect to MySQL